icon

Rapportages

Hoe meer u invoert hoe meer u uit ClockWise kunt halen. Maar u hoeft niks, een projectnaam en medewerker is voldoende om uren te kunnen bijhouden.

Direct inzicht via de rapportages in ClockWise of het dashboard, rapporten openen in Excel of de data via een directe link ophalen in PowerBI.

  • Bekijk uw budget
  • Onderhanden werk positie
  • Bezetting per week of maand
  • XML, csv, excel, json
  • Open in PowerBI - webservices light

Planning of begroting per project

Voer de begrote uren in per project, onderdeel en/of medewerker. U ziet dan direct of u binnen het budget blijft. Gaat er een medewerker over het budget heen dan wordt dat in rood weergegeven. Door de rapportage in tarieven weer te geven kan er een verschillend gewicht aan de uren worden gegeven.

begroting

Bij projecten kunt u een een start- en einddatum invoeren. Dit is de meest eenvoudige manier van planning in ClockWise.
Als ook per medewerker een begroting bekend is kun u de bezetting van de medewerker in de toekomst rapporteren.

Met behulp van Clockwise kunnen wij niet alleen heel nauwkeurig in het verleden kijken maar ook een blik werpen op de toekomst
Robert Groutar - Sodexo
mobile

Bovenstaande bezetting per medewerker per week is beschikbaar per maand en ook uit te splitsen naar project.
Samen met het invoeren van tarieven kan dan ook een gemiddelde omzet per week of maand worden berekend.

Productiviteit

Hoeveel % declarabel zijn uw medewerkers. In de productiviteitsrapportage ziet u het totaal aan geschreven uren, en het aantal en percentage daarvan wat productief of facturabel is. De productiviteit kan per jaar maand, kwartaal of jaar worden weergegeven.

Uren rapportage en urendump

De uren rapportage toont standaard alle losse urenmutaties. Zo ziet u op detail niveau wat er is gebeurd. Bij deze losse urenmutaties kunt u de opmerkingen zien, het tarief tonen, zien door wie de uren zijn goedgekeurd en bekijken of een uur al is gefactureerd. Alle aan een uur gerelateerde informatie is gedetailleerd terug te vinden. Dergelijke rapporten worden ook wel opgehaald en als urendump gedownload om verder te bewerken.
U kunt de uren natuurlijk ook gesommeerd, per klant, medewerker of periode laten weergeven.

rapportages_uren

Dashboard / Dossiers

Op de Dossierpagina is de informatie georganiseerd per klant, project en medewerker. Zo bevat een medewerker dossier de geschreven uren van de afgelopen maanden, de productiviteit en vakantie en ziekte uren. Bij klanten kan de omzet per klant worden weergegeven.

Excel, XML, csv

Rapportages kunnen allemaal direct vanaf het rapportageworden geopend in Excel, csv, .xml, .json en Word.

Filters opslaan openen met PowerBI of Excel

Alle filter instellingen kunnen worden opgeslagen zodat complexere instellingen of rapporten die u periodiek maakt gemakkelijk opnieuw uit te draaien zijn. Deze opgeslagen instellingen kunt u ook vanuit Excel of PowerBI direct aanroepen. Gebruik data from web om een directe link te maken vanuit PowerBI naar ClockWise. Kijk bij koppelingen voor een meer gedetailleerde beschrijven van de stappen.