Incrementele data export

ClockWise urenregistratie als informatiebron voor uw loon of boekhoudsoftware
Met de incrementele export pagina in ClockWise kunt u batch bestanden downloaden

  • Batch export in eigen formaat
  • Incrementeel naar 2 kanalen
  • Exports voor verlonings en boekdhoudsoftware

en wordt er bijgehouden welke uren eerder zijn geexporteerd. Deze uren kunnen in ClockWise niet meer worden gewijzigd. Zo blijven de uren tussen de systemen gelijk. In een volgende export worden geexporteerde niet opnieuw aangeboden.

Zijn er toch wijziging in uren dan kunnen er uren worden toegevoegd. Dit kunnen ook negatieve uren zijn. Deze uren zijn niet geexporteerd en worden in een volgende export wel weer aangeboden.