Digitaal klantakkoord

Uren goedkeuren

Laat digitaal akkoord geven door uw klanten, project- of lijnmanagers
Om snel te kunnen factureren wilt u graag dat uren vlot worden goedgekeurd. En als een klant vooraf akkoord wil geven dan liefst digitaal zodat u geen scans, foto's of PDF's hoeft te versturen. In ClockWise kan een uitgebreid of eenvoudig accordeerproces worden ingericht gebruik makend van mails naar de managers en notificaties in ClockWise zelf.

Uren schrijven was nog nooit zo eenvoudig. Het heeft ons bedrijf geholpen bij het groeien van 10 naar 100 medewerkers.

Digitaal klant akkoord

  • Weken en eind van de maand inleveren
  • Klantakkoord bij factuur voegen
  • Meerdere projectmanagers
  • Contacpersonen kunnen online goedkeuren
  • Maanden, weken of eigen periodes goedkeuren

Maak contactpersonen aan bij klanten en geef deze rechten om projecten te accorderen. Als een contactpersoon een project kan goedkeuren kan hij inloggen in ClockWise. Dit kan door een tijdelijke link in de mail of door een contactpersoon een inlog en wachtwoord te geven. Het tijdstip waarop is goedgekeurd en de naam van degene die dat heeft gedaan worden bij de uren opgeslagen en kunnen bij de factuur worde gevoegd. Geen papieren rompslomp meer! Vraag uw klanten hiernaar, het komt misschien wel meer voor dan u denkt.

Digital klant akkoord

Projectmanagers akkoord

Medewerkers kunnen als projectmanager worden aangesteld. Dat kan zijn om de uren geschreven op het project te accorderen maar bijvoorbeeld ook om onderdelen onder projecten te kunnen aanmaken. Als een project uit onderdelen bestaat kunnen deze onderdelen ieder een eigen projectmanager krijgen. Zijn er meerdere managers bijvoorbeeld een manager van een deelproject, en een manager van het hele project dan keurt eerst de deelmanager goed en daarna de projectmanager.

Afdelingsmanager akkoord

De afdelingsmanager kan uren bekijken en goedkeuren van de medewerkers in zijn afdeling. Los van de projecten waar zijn mensen aan werken kan hij alle uren inzien en goedkeuren. De afdelingsmanager geeft het uiteindelijke akkoord over alle uren in de periode. Een afdelingsmanager kan ook als hij daar rechten voor heeft mails versturen over projecten waar zijn mensen aan werken die nog moeten worden goedgekeurd.

Een beheerder of superuser kan het proces van accorderen begeleiden en de status hiervan inzien en bijhouden.

Goedkeur periodes

Uren goedkeuren kan per
- week
- maand
- per week met een halve week aan het eind van de maand
- zelf in te stellen periode

Wilt u aan het eind van de maand direct factureren maar wel graag dat uw medewerkers de uren per week schrijven en inleveren omdat de urenregistratie dan meer accuraat is, gebuik dan inleveren per week / met de halve week.