The translation of this page is unfortunately not available at the moment.
We are working on a localized version which should be available soon.

Project management tool met urenregistratie

Hoe staan projecten ervoor. Het bijhouden van een urenregistratie kan bijdragen aan een beter inzicht in uw projecten. ClockWise urenregistratie kan goed worden gebruikt als project management tool voor zowel interne projecten zoals Research en Development als voor facturabele projecten die worden uitgevoerd voor klanten.

Ook is ClockWise bij uitstek geschikt voor grote projecten waarin meerdere partners in een systeem hun uren voor het project bijhouden. Denk hierbij aan grote ingewikkelde bouwprojecten, de aanleg van wegen, maar ook onderzoeksprojecten waarin samenwerkende partners samen investeren. Er ontstaat dan een projectorganisatie met projectmanager van afkomstig van verschillende partijen die hun eigen rechten en rol hebben binnen de project management tool.

Projectmanagement voor interne projecten

Bij interne ontwikkelingsprojecten wordt vaak een schatting gemaakt van de uren die gemaakt gaan worden en wat de einddatum zal zijn. Als er uren worden geschreven kan uiteindelijk worden bekeken of de inschatting juist is geweest en zo niet op welke onderdelen de uitschieters zaten. Ook kan in onze project management tool worden bekeken wat de voortgang is op basis van het gemiddelde aantal uren dat gemaakt zou moeten worden en het aantal uren dat gemaakt is. Per medewerker kan zo een bezetting worden berekend.

ClockWise biedt ook een planningstool waar per medewerker per project uren per week of maand kunnen worden ingepland. Samen met de contracturen van een medewerker wordt inzichtelijk hoeveel uren er nog beschikbaar zijn om nieuwe projecten te starten.

Projectmanagement voor projecten voor klanten

Bij projecten voor klanten speelt de opbrengst van een project een duidelijke rol. Door gebruik te maken van verkooptarieven, inkooptarieven en uurloon kunnen uren worden vertaald naar bedragen. Uren van verschillende medewerkers krijgen daardoor een verschillend gewicht. In ClockWise kunnen deze tarieven worden ingevoerd. Een tarief kan per medewerker per project verschillend zijn en er kan gebruik worden gemaakt van zaterdag/zondag en overwerk tarieven.

Als ook een offerte of budget bedrag bij het project of bij de onderdelen is ingevoerd kan worden gerapporteerd of je nog binnen het projectbudget zit.
Ook zijn er mogelijkheden in de project management tool om bijvoorbeeld geen uren verder te mogen invoeren als het budget bereikt wordt. Het budget kan ook met de kostprijs worden vergeleken zo is de marges inzichtelijk.

Projectmanagement voor grote projecten

Met meerdere partners in een systeem de projecten kosten inzichtelijk maken. Dat kan eenvoudig met ClockWise. Er kan gerapporteerd worden hoeveel uren een partner aan het project kan declareren of samen met de inkooptarieven en mogelijkheden voor reversed billing kunnen proforma facturen aan de partners worden gestuurd.

De uitgebreide mogelijkheden voor inleveren en accorderen zorgen ervoor dat medewerkers van de verschillende partners uren van het het project of delen daarvan kunnen accorderen onafhankelijk van welke partner de uren schrijft.

Er zijn rollen en rechten over de gegevens uit te delen per partner, en partneroverstijgend per project.

Kortom, ClockWise is bij uitstek geschikt als project management tool