Vooraankondiging verandering standaard configuratie

Urenregistratie instellingen

Nieuw in het urenscherm

In het urenscherm worden de volgende wijzigingen doorgevoerd

 • in het urenscherm wordt de projectmanager zichtbaar als icoon bij het project (nieuw)
 • in het urenscherm kunnen per dag per project meerdere urenrecords worden toegevoegd (instellingen om dit uit te zetten wordt verwijderd)
Accordeerd instellingen

Urenmanagement

Voor de gebruikersgroep Beheerder wijzigt de volgende instelling

 • de mogelijkheid om medewerkers te mailen over niet ingeleverde weken staat standaard aan (nieuwe default)

Toevoeging instelling

 • in het urenscherm wordt het mogelijk de accordeergeschiedenis te tonen (toevoeging)
 • projectmanager akkoord mogelijk bij maand inleveren (toevoeging)
Beheer instellingen

Beheer pagina

Nieuwe maximale lengte van veldnamen


 • Het aantal mogelijke karakters voor de projectnaam, code, het referentienummer worden verhoogd
 • Het aantal mogelijke karakters voor de medewerkersnaam en het salarisnummer worden verhoogd

Nieuwe instellingen per gebruikersgroep

 • mag verkooptarieven aanmaken of niet
 • mag inkoop tarieven aanmaken of niet
 • mag uurlonen aanmaken of niet
 • mag projecten verplaatsen of niet
Rapportage Fiancieel

Rapportages

Voor de gebruikersgroep Beheerder worden de volgende wijzigingen doorgevoerd in de tab rapportages

 • Productiviteit (standaard aan)
 • Financieel (standaard aan)
 • Bezetting (standaard aan)
 • Templates (standaard uit)

Voor iedereen

 • Maandoverzichten (verwijderd - nog beschikbaar onder Urenmanagent)
 • Intern (tabblad wordt verwijderd)
 • planning (tabblad wordt verwijderd)

Verder wordt de optie om een tabel te openen in pdf verwijderd

Agenda planbord

Planning/Agenda

Voor de groep Beheerder wordt het volgende toegevoegd

 • Planbord - agenda per maand (toevoeging standaard aan als agenda aan)
 • Aanmaken van kleuren voor verschillende type agenda afspraken
Financieel

Administratie connector

Voor gebruikers van de administratie connector, onze module om te koppelen met Exact online, Twinfield, Snelstart en Yuki

 • de administratie connector is verplaatst van de tab Configuratie pagina naar de tab Financieel
instellingen

Nieuwe modules standaard aan

De volgende modules die al langer bij sommige klanten in gebruik zijn worden standaard aangezet

 • SAML / Single Sign-on instellen per gebruiker of gebruikersgroep
 • 2 factor authentication mogelijkheid voor gebruikers
 • Mail transports zelf instellen